Jak se projevuje plný ink absorber?

  • Nádržka pro zachytávání odpadního inkoustu je plná
  • Canon Chyba E27 - nádržka odpadního inkoustu je plná
  • EPSON - končí životnost podložky pro zachytávání inkoustu tiskárny
  • CANON - plná nádržka zbytkového inkoustu
  • Ink Absorber Full
  • The Waste Ink Absorber Is Full
  • Ink Absorber Pad Full
  • Ink Absorber Full

Víme co děláme

Zakládáme si na naprosto osobním přístupu ke každé zakázce. Zákaznická zkušenost je pro nás na prvním místě. Rychlost opravy je svižná, ale kvalitní práce někdy vyžaduje čas navíc. Jsme servis, který se nikdy nesnažil být nejlevnější. Jsme servis, který se snaží být nejpoctivější a těší nás, že si nás za to naši zákazníci už téměř 10 let váží.

Osobní přístup
100%
Rychlost opravy
80%
Cena služby
70%

Vyčištění a reset odpadní nádržky inkoustu tiskárny / Servis PC Hradec Králové

Některé typy inkoustových tiskáren disponují nádržkou pro zachytávání odpadního inkoustu (ink absorber). Během tisku nebo samovolně jednou za čas, tiskárna provádí tzv. samočištění, které je důležité pro životnost tiskárny. Kdyby tento proces tiskárna neprováděla, brzy by se vám ucpala a nebo zaschla tisková hlava. Zmíněná nádržka zachytává zbytkovou barvu během tohoto čistícího procesu.

Nádržka pro zachytávání odpadního inkoustu, stejně jako každá jiná nádržka, má nějakou kapacitu. Jakmile hladina odpadního inkoustu této kapacity dosáhne, tiskárna si řekne o její vyprázdnění. Jedná se o odborný servisní zásah a domácí uživatel jej nemůže provést. My však ano a rádi.

Jak probíhá vyčištění nádržky pro zachytávání odpadního inkoustu?

Každá tiskárna má ink absorber umístěný na jiném místě. Tiskárnu musíme rozebrat a k tomuto místu se dostat. Poté nádržku vyjmeme a vytáhneme z ní materiál, který inkoust nasává. Tento materiál a nádržku je potřeba pečlivě vyčistit od veškeré barvy a poté vrátit zpět do tiskárny. Po provedení tohoto úkonu tiskárna bohužel sama nezjistí, že nádržka je vyčištěna. A proto je potřeba, abychom pomocí servisního nástroje vyresetovali její čidlo. Pak je proces dokončen.

Jak často se musí vyčištění nádržky pro zachytávání odpadního inkoustu provádět?

Tiskárna si o tento servisní úkon vždy sama řekne. Interval čištění ink absorberu závisí na tom, jak často tisknete, a také jak často provádíte čištění trysek a podobné údržbové úkony. Obvykle je to však po 2-3 letech jejího užívání.

Co když čištění nádržky pro zachytávání odpadního inkoustu neprovedu?

Pokud budete s tímto servisním zásahem otálet, tiskárna vám bude nejprve hrozit varovnou hláškou na svém displeji nebo na počítači. Po nějaké době, kdy se hladina dostane na kritickou úroveň, tiskárna odmítne tisknout úplně. Doporučujeme s tímto úkonem neotálet, protože hrozí únik inkoustu s tiskárny a potřísnění jejího podkladu a okolí.

Servis zařízení všech typů a značek

Opravujeme všechny modely